Tinklalapis: www.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias. Lietuva

| Aktualu | Piligrimui | Maldynas | Bendruomenė | | Kontaktai | Žemėlapiai | Nuorodos | KATALIKAI.LT |      Ateinu, o Viešpatie, kaip ramybės ir vilties piligrimas, kad … skelbčiau tikėjimą Tavimi ir mūsų prisikėlimu… Jonas Paulius II, Lietuva Piligrimui Kad kelionė į šventąją vietą taptų piligrimyste… Maldynas „Ateinu aš pas Tave su malda ir gyrium…“ Apie projektą Sumanymas, kūrėjai, leidiniai… Piligrimų kelias, sujungiantis nuo amžių lietuviui šventas ir brangias vietas, buvo pavadintas šio Didžio Popiežiaus, „didžiojo keliauninko“ vardu dėkingumo ir pagarbumo ženklan. Jis pasauliui padėjo išgirsti „tylos Bažnyčią“, tikimės, kad Jo užtariami lietuviai ir daugelis kitų kraštų piligrimų atras Lietuvos žemėje gyvus krikščioniško tikėjimo lobius… Aktualu ››› 2009 m. Šiluvos atlaidų kronika 2009 m. Šilinių akimirkos fotografijose Pivašiūnų atlaidų kronika ATLAIDAI Jono Pauliaus II piligrimų kelio ŠVENTOVĖSE VASARĄ ir RUDENĮ Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC minėjimo Marijampolėje kronika Videoreportažai iš 2009 m. gegužės tarptautinio baikerių žygio Aušros vartai – Kryžių kalnas Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika Birželio 19 d. Pažaislyje VYKO mokslinė konferencija „Šv. Brunono Kverfurtiečio istorija ir atmintis Lietuvoje“ Birželio 1 dieną į Jono Pauliaus II piligrimų kelio programą įtraukta KREKENAVOS PILIGRIMINĖ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ ŠVENTOVĖ (Panevėžio vyskupija) Vilniaus Kalvarijose tris dienas vyko Sekminių iškilmės Kun. Algirdas Toliatas. Apie baikerius, piligrimystę ir vyrus Bažnyčioje Žygis už negimusių kūdikių gyvybes į Kryžių Kalną Baikerių piligrimystė: Apie motociklą, siaurąjį kelią ir išbandymą lietumi Jaunųjų krikščionių demokratų delegacija lankėsi Šiaulių krašte ir Kryžių kalne ŠILUVOJE paskutiniais mėnesių penktadieniais MELDŽIAMASI UŽ LIGONIUS Tarptautinis Taize jaunimo susitikimas: Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje 2009 05 01-03 2008 m. Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo 400 m. jubiliejaus ŠILUVOJE kronika (2008 09 06–15) Jono Pauliaus II piligrimų kelio vietos: Vilniaus arkikatedra bazilika, Šv. Kazimiero koplyčia Aušros Vartų koplyčia ir Šv. Teresės bažnyčia Dievo Gailestingumo šventovė Vilniaus Kalvarijos Trakų bažnyčia Pivašiūnų bažnyčia Marijampolės bazilika ir koplyčia Lūginėje Kauno arkikatedra bazilika Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Pažaislio bažnyčia ir vienuolynas Šiluvos šventovė […]
Tinklalapio nuorodos:     katalikai.lt   www.siluva.lt   www.pivasiunai.lt   www.marijampolesbazilika.lt   www.zemaiciukalvarija.lt   kaunas.lcn.lt   www.vilniauskalvarijos.lt   www.bernardinai.lt   kryziukalnas.lt   www.kryziukalnas.lt   www.vajc.lt   www.kit.lt   validator.w3.org   jigsaw.w3.org