aleksiejevas.lt

Tinklalapis: www.aleksiejevas.lt

Tinklalapio pavadinimas: AG Invest | AG Invest advokatų profesinė bendrija

Tinklalapio RSS srautas:

Nepavykus išspręsti ginčo su finansinių paslaugų teikėju, galimybė kreiptis į Lietuvos banką
Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme įtvirtinta tarp vartotojų ir finansų rinkos dalyvių kilusių ginčų sprendimo alternatyva. Vartotojas, manantis, kad finansų rinkos dalyvis pažeidė jo sutartinių ar susijusių santykių teises ar teisėtus interesus, turi teisę kreiptis į i& …

Praplėstas sąrašas sandorių, kurie privalomai tvirtinami notaro
Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo pakeitimai. Pagal naująjį reglamentavimą notarinės formos turi būti šie sandoriai:
& …

Bendrovių įstatai turi būti pakeisti, įstatinio kapitalo dydį išreiškiant eurais
Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymas. Šis įstatymas nustato akcini …

Ar žalos atlyginimui gautos sumos apmokestinamos gyventojo pajamų mokesčiu?
Gyventojo pajamų mokesčiu (GPM) yra apmokestinamos gyventojo pajamos (GPM įstatymo 5 str. 1 d.). Šį mokestį mokame beveik nuo visų gaunamų pajamų (darbo užmokesčio, individualios veiklos pajamų, turto nuomos ir kt.). Jeigu gyventojui yra padaroma žalos ir ta žala jam atlyginama …