atitiktis.lt

Tinklalapis: www.atitiktis.lt

Tinklalapio pavadinimas: Inspekcijos/Auditai

Aprašymas: UAB „Bureau Veritas Lit“ – vadybos sistemų sertifikavimo ir mokymo kursų lyderė Lietuvoje. Įmonė teikia profesionalias sertifikavimo, techninio atitikčių vertinimo ir mokymo kursų paslaugas šiose srityse: kokybė, sveikatos ir saugos darbe užtikrinimas, aplinkos apsauga ir socialinė atsakomybė.
UAB „Bureau Veritas Lit“ Lietuvoje veikia nuo 1995 metų. Įmonė turi biurus Vilniuje ir Klaipėdoje, kuriuose šiuo metu dirba virš 30 auditorių ir ekspertų. UAB „Bureau Veritas Lit“ priklauso „Bureau Veritas“ įmonių grupei, kuri veikia 150 šalių, turi 850 biurų ir laboratorijų, kuriose dirba 35 tūkst. darbuotojų.
Mes galime atlikti jūsų įrenginių, įrangos ir produktų inspekciją bei sistemų ir procesų auditą vietiniu arba pasauliniu mastu pagal praktiškai bet kokį standartą. Tam tikrais atvejais inspekciją ir auditą vainikuoja sertifikato išdavimas jūsų organizacijai.
Klaipedos skyrius jau 10 metų atlieka krovinių inspekcijas, pradedant biriais, baigiant smulkiais pakuotais kroviniais, taip padėdamas įmonėms užsitikrinti gabenamų krovinių atitiktį pirkimo – pardavimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams.

Raktažodžiai:   bureau veritas,veritas,BV,bvqi.com,BVQI,Bureau Veritas Quality International,Quality,health safety,environment,social accountability,Food,QHSE SA,corporate socialresponsibility,registration,certification,systems,process,training,IRCA approved,registrar,audit,iso certification,certificate conformity,quality management,sustainable development,ISO 9000,ISO 9001,ISO 14001,OHSAS,TS 16949,aerospace,automotive,AS9100,EN 9100,Tick IT,EMAS,FSC,PEFC,Greenhouse Gas Emissions,SFI,TL 9000,HACCP,BRC,British Retailer Consortium,EurepGAP,integrated management systems,accreditation,GMP
Paslaugos pavadinimas
Avarinių situacijų valdymo planavimas
Gamyklos vertinimo paslaugos
Inspektavimas prieš išgabenant (PSI)
Katilų ir slėginių indų patikrinimas ir auditas
Naujų atominių jėgainių statybos patikrinimai
Nepriklausomas verifikavimas
Patikrinimas gamykloje
Patikrinimas periodinių uždarymų metu
Poveikio aplinkai vertinimas ir tyrimai
REACH pagalba
Rizikos ir funkcionalumo analizė (HAZOP)
Rizikos įvertinimu grindžiamas patikrinimas (angl. RBI – Risk Based Inspection)
Socialinės atsakomybės paslaugos
Statybos produktų inspektavimas, auditas ir bandymai
Tarptautinės prekybos paslaugos (ITD)
Techninė pagalba laivybai – matavimai
Techninė pagalba laivybai – veleno ištiesinimo studijos ir analizė
Vamzdynų vientisumo valdymas
Vandens ir garo kokybės patikrinimas ir tyrimas jėgainėse
Vartojimo prekių paslaugų apžvalga
Įrengimų patikrinimas ir auditas
Žemės ūkio maisto produktų ir prekių inspektavimas
Aeronautikos pramonės tiekėjų stebėsena (anglų k.)
Aplinkos apsaugos gerinimas/ energinis efektyvumas (anglų k.)
Aplinkos apsaugos vertinimas ir tyrimai (dirvožemis) (anglų k.)
Aplinkos apsaugos vertinimas ir tyrimai – pagalba vykdant IPPC direktyvą (anglų k.)
Atitikties reikalavimams jūroje valdymas ir peržiūra (anglų k.)
Atitikties verifikavimas (VOC) (anglų k.)
Automatizuotų saugumo sistemų patikrinimai ir auditai (anglų k.)
Darni plėtra (Corporate Sustainability) (anglų k.)
Dirvožemio techninis auditas (anglų k.)
Draudžiamų medžiagų sąrašo paslaugos plataus vartojimo prekėms (anglų k.)
Eksploatuojamos kėlimo įrangos verifikavimas (anglų k.)
Eksploatuojamos priešgaisrinės saugos įrangos verifikavimas (anglų k.)
Eksploatuojamų liftų verifikavimas (anglų k.)
Eksploatuojamų slėginių indų verifikavimas (anglų k.)
Eksploatuojamų įrengimų verifikavimas (anglų k.)
Eksportuojamų medienos gaminių verifikavimas (anglų k.)
Elektros ir elektronikos prietaisų saugumo bandymai ir sertifikavimas (anglų k.)
Elektros ir elektronikos prietaisų ženklinimas CE atitikties ženklu (anglų k.)
KSSA (QHSE) koordinavimas statybos aikštelėje (anglų k.)
Kiekybinis rizikos vertinimas (anglų k.)
Klimato kaitos paslaugos/Su klimato kaita susijusios paslaugos (anglų k.)
Kovos su klastojimu paslaugos plataus vartojimo prekėmis (anglų k.)
Liftų patikrinimai ir auditai (anglų k.)
Mineralinių produktų patikrinimas (anglų k.)
Naftos žaliavos ir naftos produktų patikrinimas (anglų k.)
Oro kokybės ir emisijų valdymas (anglų k.)
Pagalba aviacijos priežiūros srityje (anglų k.)
Pakartotinis jūroje veikiančių platformų sertifikavimas ir tarnavimo laiko prailginimas (anglų k.)
Pasaulinio tiekimo strategijos paslauga (anglų k.)
Patalpų aplinkos kokybės valdymas (anglų k.)
Plataus vartojimo prekių inspekcijos (anglų k.)
Proceso sistemų vientisumas – vamzdynų vibracijos valdymas (anglų k.)
Profesinė higiena (anglų k.)
REACH paslaugos vartojimo prekėms (anglų k.)
Railway Equipment Inspections and Audits
Rentgeno skenerių kontrolė (anglų k.)
Responsible fishing
Rizikos analizė (HAZID) (anglų k.)
Rusijos federalinės ekologinės, technologinės ir atominės kontrolės tarnybos leidimas (anglų k.)
Rusijos atitikties sertifikatas GOST R (anglų k.)
Rusijos higienos sertifikatas (Sanitarinė – epidemiologinė išvada) (anglų k.)
Rusijos priešgaisrinės saugos sertifikatas (anglų k.)
SSA (HSE) valdymas (anglų k.)
SSA (HSE) valdymas – Veriperf™ (anglų k.)
Saugaus elgesio valdymas (anglų k.)
Security Assessment Services
Seveso II and COMAH compliance
Seveso II ir COMAH atitikimas (anglų k.)
Statybos leidimai / Atitiktis kodeksams (anglų k.)
Statybos techninė kontrolė (anglų k.)
Statybų projektų valdymas (anglų k.)
Struktūrinės ir įrengimų vibracijos vertinimo paslaugos (anglų k.)
Sveikata ir sauga darbo vietoje (anglų k.)
Tarptautinio elektros ir elektronikos prekių aprobavimo valdymas (anglų k.)
Tausiai pagaminta pakuotė plataus vartojimo prekėms (anglų k.)
Tiekimo grandinės saugumo paslaugos (SCSS) (anglų k.)
Transporto priemonių atsargų kontrolė (VSC) (anglų k.)
Transporto priemonių patikrinimo paslauga (VIS) (anglų k.)
Transporto priemonėms padarytos žalos sekimas (anglų k.)
Turto vientisumo valdymas (anglų k.)
Veikiančių elektros įrengimų/instaliacijų verifikavimas (anglų k.)
Veiklos rodikliais ir būkle paremta techninė priežiūra (anglų k.)
Įrengimų diagnostika ir gedimų nustatymas (anglų k.)
krovinių inspekcijas, pradedant biriais, baigiant smulkiais pakuotais kroviniais,

Nuorodos į kitus domenus:   bureauveritas.lt