desanta.lt

Tinklalapis: www.desanta.lt

Tinklalapio pavadinimas: EuroposParama.lt | Projektų rengimas europos paramai gauti

Tinklalapio RSS srautas:

Pirmasis kvietimas ES paramos verslui: ES investicijos regionų vystymuisi
Dėmesio! Nuo 2015 m. sausio 19 d. skelbiamas pirmasis „REGIO INVEST LT+“ priemonės kvietimas. Ūkio ministerija, siekdama paskatinti įmones regionuose diegti inovacijas ir didinti produktyvumą, skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+“ iš 2014– …

ES parama užsienio investicijoms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą – „SMART INVEST LT+“
ES paramos „SmartInvest LT+“ priemonės tikslas – pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio investicijų MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, siekiant ūkio transformacijos. Skatinant kokybiškų investicijų Lietuvoje atsiradimą ES parama bus …

ES paramos tikslinės prioritetinės teritorijos 2014-2020 m.
Vidaus reikalų ministras Dailis Barakauskas įsakymu „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“ patvirtino tikslines priorietetines teritorijas, kurios gali tikėtis ES paramos prioriteto tvarka. Iš …

ES parama didelio poveikio technologijų diegimui gamybos procesuose
ES paramos verslui „DPT PRAMONEI LT+“ priemonės tikslas – – paskatinti tradicinės pramonės transformaciją, diegiant svarbių pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui technologijas – didelio poveikio technologijas (mikro- ir nanoelektronikos, pažangiųjų medžiagų, …

Nuorodos į kitus domenus:   europosparama.lt   svetaine.lt