Tinklalapis: www.jmi.lt

Tinklalapio pavadinimas: JMI Buhalterija | Tavo buhalteris, kuriuo gali pasitikėti

Tinklalapio RSS srautas:

Keičiasi minimali alga (MMA)
Nuo 2013 m.  sausio 1 d. didėja minimali mėnesinė alga iki 1 000,00 L t. ir minimalus valandinis atlygis iki 6,06 Lt. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440351&p_query=&p_tr2=2 Su tuo susijęs Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) dydis savarankiškai draustiems ( …

Keičiasi minimali alga (MMA)
Nuo 2012-08-01 didėja minimali mėnesinė alga iki 850,00Lt. ir minimalus valandinis atlygis iki 5,15Lt. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428066&p_query=&p_tr2=2   Su tuo susijęs Provalomojo sveikatos draudimo (PSD) dydis savarankiškai draustiems (nuo 72,00Lt …

Pranešimai SODRAI apie darbo pradžią
Nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja naujai priimta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 99 straipsnio 6 dalis (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kurioje nustatyta, kad darbdavys privalo pranešti apie apdraustųjų socialinio draudimo pradžią Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo į …

Nuorodos į kitus domenus:   jmi.lt   wearemarketing.lt