kupiskiopmmmc.lt

Tinklalapis: www.kupiskiopmmmc.lt

Tinklalapio pavadinimas: NAUJIENOS

Tinklalapio RSS srautas:

Vadovų atestacija
      2015 m. kovo 27 d. baigėsi 200 valandų trukmės kursai „Mokyklos vadybos pagrindai“. Kursai organizuoti pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu
Nr. ISAK – 2165 patvirtintą programą. Šiuos kursus lankė Kupiškio rajono …

2015-03-20
Kovo 16 dieną Tarnyboje vyko seminaras ugdymo įstaigų  direktorių pavaduotojams ugdymui, skyrių vedėjams, įsivertinimo grupių pirmininkams „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“. Seminarą vedė A. Martinkienė, Z. Griškevičiutė, švietimo konsultantės.

Naujiena 2015-03-16
Vasario 17 – kovo 4 dienomis Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko ,,Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai‘‘ (pagal LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą). Kursai privalomi pirmą kartą besiatestuojantiems mokytojams bei pagal 2014-08-29 Š …

Nuorodos į kitus domenus:   kupiskiopmmmc.lt   hey.lt