LKD Kauno teritorinė valdyba VšĮ Kauno kurči&#

Tinklalapis: www.kkrc.weebly.com

Tekstinė tinklalapio versija: Surdologijos centras gruodžio mėnesį baigė vykdyti Lietuvos kultūros tarybos ir iš dalies Lietuvos kurčiųjų draugijos finansuojamą projektą – į lietuvių gestų kalbą buvo išverstas Lietuvos himnas. Himno atlikėjas – Kauno kurčiųjų bendruomenės narys Kęstutis Vaišnora. Apie vertimą diskutavo ir siūlymus teikė M. Kumžaitė, I. Pečiulytė-Silaeva, A. Bražinskas, V. Pivoras, A. Barisevičius. Viršelio dailininkė B. Bražinskienė Dėl kompensacinės techninės pagalbos priemonių kompensavimo Tylusis pagalbos skambutis 112 Start your own free website [..]