medalinskas.lt

Tinklalapis: www.medalinskas.lt

Tinklalapio pavadinimas: Alvydas Medalinskas – apžvalgos

Tinklalapio RSS srautas:

Kokia bus Ukraina po Kruvinojo antradienio?
Vasario 18 d. įvykiai Kijeve jau imami vadinti Kruvinuoju antradieniu. Žuvo keletas dešimčių protestuose dalyvavusių dalyvių. Sužeista virš tūkstančio žmonių, kurių ne vienas ilgai turėjo gulėti ne ligoninėse, bet prižiūrimi Maidano gydytojų. Ukrainos milicija turi įprotį …

Apie valdžios požiūrį į žemę
Sa­vait­ga­lį mi­nė­jo­me Va­sa­rio 16-ąją – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną. Kaip įpras­ta, tą­dien skam­bė­jo gra­žios ša­lies va­do­vų kal­bos apie mei­lę, at­sa­ko­my­bę sa­vo vals­ty­bei. Šven­tės iš­va­ka­rė­se ūki­nin …

Tailando įvykiai – tarsi Ukrainos kopija
Tuo metu, kai pasaulio dėmesys buvo nukrypęs į Ukrainos sostinėje vykstančius protestus, kitame pasaulio krašte, Tailande, irgi kilo barikados. Dėl ko nesutaria atostogų rojumi vadinamos šalies žmonės? Visuomenės susipriešinimas Tailande – ryškesnis negu Ukrainoje ir lengvai …

Prezidentė – prieš centro kairiųjų partijų atstovus
Kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai, pre­zi­den­to rin­ki­muo­se ap­sisp­ren­dę ne­kel­ti sa­vo kan­di­da­to, at­si­dū­rė tar­si ne sa­vo val­ty­je, o koks bus to­les­nis jos kur­sas, ir pa­tys tik spė­lio­ja. Gal­būt taip ti­ki­ma­si su­kaup­ti pa­pil­ …

Nuorodos į kitus domenus:   medalinskas.lt   lrytas.lt