sajudis.lt

Tinklalapis: www.sajudis.lt

Tinklalapio pavadinimas: Naujienos

Tinklalapio RSS srautas:

Siūlymui dėl šauktinių – D. Grybauskaitės kritika
delfi.lt 2015-03-26
Prezidentė Dalia Grybauskaitė kategoriškai atmeta siūlymus, kad pustuščius batalionus būtų galima papildyti ir iš kalėjimų.
Pasak šalies vadovės, kai kurios diskusijos Seime yra „keistos ir kraštutinės“, užmirštant, kad kariuomenė – valstybės atspindys …

Europa negali kapituliuoti prieš V. Putiną

Vytautas LANDSBERGIS

lzinios.lt 2015-03-26 06:00

Va­ka­rų po­žiū­riu Ukrai­na yra Ru­si­jos vi­daus rei­ka­las – toks ma­no įspū­dis. Nors Ukrai­no­je nu­žu­dy­ta dau­giau kaip 5000 žmo­nių, iki šiol dar ne­kal­ba­ma, kad ten – Eu­ro­po­je …

Rusijos interneto troliai pluša po 12 valandų per parą
Bu­vęs Ru­si­jos „tro­lių fab­ri­ko“ bend­ra­dar­bis pa­pa­sa­ko­jo apie ap­mo­ka­mų ko­men­ta­to­rių dar­bą. Pro­pa­gan­dą ir de­zin­for­ma­ci­ją jie sklei­džia ne tik sa­vo ša­lies in­ter­ne­to por­ta­luo­se bei fo­ru­muo­se, mo­kan­tie­ji u …

G. Landsbergio siūlymui nutiestas kelias
alfa.lt 2015-03-26

Europos Parlamentas plenarinėje sesijoje Briuselyje trečiadienį pritarė Lietuvos atstovo Gabrieliaus Landsbergio parengtam siūlymui suteikti Ukrainai 1,8 mlrd. eurų makrofinansinę pagalbą.
Už šį pasiūlymą balsavo 492 parlamentarai, prieš buvo 107, dar 13 …

Nuorodos į kitus domenus:   sajudis.lt   delfi.lt   slaptai.lt