saugvila.lt

Tinklalapis: www.saugvila.lt

Domeno savininkas:

  • SAUGVILA, UAB

  • Algirdo g. 9, LT-03161 VILNIUS

  • Įmonės kodas: 126132394

  • PVM kodas: LT261323917

  • Telefonas : 8 5 2101347

Tinklalapio pavadinimas: Saugvila.lt | Kokybės keliu

Tinklalapio RSS srautas:

2014-09-11
Su VĮ „Vilniaus regiono keliai“ pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis „Kelio Nr. 4729 Lentvaris–Kariotiškės–Raudonė I ruožo nuo 3,781 km iki 7,331 km kadastrinių matavimų paslaugos …

2014-08-29
Pa­baig­ta įgy­ven­din­ti su­tar­tis „Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­lių ir gat­vių tie­si­mo, tai­sy­mo (re­mon­to), prie­žiū­ros dar­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra“. Dar­bų už­sa­ko­vas Druskininkų ra­jo­no sa­vi­val …

2014-08-28
Pa­baig­ta įgy­ven­din­ti su­tar­tis „Objekto „Lengvųjų automobilių parkavimo aikštelė prie Klinikų gatvės“ projekto parengimas“. Dar­bų už­sa­ko­vas UAB „Kerista …

2014-08-28
Pa­baig­ta įgy­ven­din­ti su­tar­tis „Automobilių aikštelės (Visorių g. 27a, Vilnius) įrengimo techninio projekto parengimas“. Dar­bų už­sa­ko­vas UAB „Kerista …

Aprašymas: UAB SAUGVILA vei­kia kaip ne­prik­lau­so­ma in­ži­ne­ri­nė–kon­sul­ta­ci­nė ben­dro­vė, tei­kian­ti klien­tams pas­lau…

Nuorodos į kitus domenus:   saugvila.lt