Tinklalapis: www.sauliusspurga.lt

Tinklalapio pavadinimas: Saulius Spurga

Tinklalapio RSS srautas:

Rinkimų komitetai – ne išeitis
So­li­džiau­sios par­la­men­ti­nės Lie­tu­vos po­li­ti­nės par­ti­jos per sa­vi­val­dos rin­ki­mus tar­si įro­dė sa­vo gy­vy­bin­gu­mą ir su­tvir­ti­no po­zi­ci­jas, ta­čiau jų ne­ge­bė­ji­mas kon­ku­ruo­ti dau­gu­mo­je di­džių­jų mies­tų su …

„Barnevernet“ ir „gelbėtojai“
Ne­tru­kus švę­si­me lais­vo gy­ve­ni­mo dvi­de­šimt­penk­me­tį, dau­giau kaip de­šimt­me­tį esa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos na­riai. Vi­suo­me­nė­je ga­li­ma ti­kė­tis di­des­nės bran­dos, vie­šo­jo­je erd­vė­je – so­li­des­nės dis­ku­si­ …

Vienam laimint kitas pralaimi
Anglakalbiai turi išraiškingą posakį Zero sum game (liet. „Kiek vienas laimi, kitas pralaimi“). Juo apibūdinama derybų, varžybų ar tiesiog gyvenimo situacija, kai vienas veikėjas gali gauti naudos tik paverždamas atitinkamą dalį gėrybių iš kito asmens arba pasiekti pergalę kitam …

Kodėl nekuriama dialogo kultūra?
Naujaisiais metais labiausiai norėčiau visiems palinkėti santarvės ir supratimo. Deja, nedaug vilčių, kad toks linkėjimas išsipildytų. Praraja tarp visuomenės ir valdžios, regis, tik didėja, tačiau kartais atrodo, kad ir viena, ir kita tuo yra patenkintos. Visuomenės atstovai turi prog …

Aprašymas: Sauliaus Spurgos asmeninė svetainė: straipsniai, kūryba, knygos, mokslinės publikacijos.

Raktažodžiai:   Politikos komentarai,Gintarinė Valstija,Pasaulio Vidurys,MRU,kancleris,Saulius Spurga

Nuorodos į kitus domenus:   sauliusspurga.lt   lzinios.lt   hey.lt