sirvintuparapija.lt

Tinklalapis: www.sirvintuparapija.lt

Tinklalapio pavadinimas: Širvintų švento Arkangelo Mykolo parapija | Kaišiadorių vyskupija

Tinklalapio RSS srautas:

Šv. Mišios parapijos globos namuose
Didįjį trečiadienį parapijos globos namų gyventojai ir darbuotojai meldėsi šv. Mišiose, ruošėsi Prisikėlimo šventei. Visi laukė kunigo, ruošėsi išpažinčiai ir šv. Komunijai. Dalyvavusiems šv. Mišiose labiausiai užstrigo padrasinantys kunigo žodžiai apie Jėzaus veikimą per …

Švenčiausio Sakramento adoracija
Budėjimas prie Kristaus kapo Nuo didžiojo penktadienio vakaro iki didžiojo šeštadienio vakaro Didįjį penktadienį – 18 val. – Kryžiaus išaukštinimo pamaldos. Po pamaldų eisime Kryžiaus kelią (jei bus galimybė – tiesioginė transliacija iš Vatikano), giedosime …

Didžiosios savaitės liturgija
Didysis ketvirtadienis – Eucharistijos įsteigimas. Šv. Mišios – 18.00 val. Mišių pradžioje, prisimenant Eucharistijos įsteigimą iškilmingai giedamas Garbės Himnas, skambant visiems varpams. Himnui pasibaigus, juos apgaubia tyla iki Velyknakčio liturgijos.  Mišių …

Verbų sekmadienis
Verbų sekmadienis – tai diena, kai Bažnyčia mini Jėzaus garbingą įžengimą į Jeruzalę. Žmonės kloja drabužius ir palmių šakas Jam po kojų, garbina ir džiaugiasi. Ši diena – savaitė iki Jėzaus prisikėlimo. Jėzus jau dabar triumfuoja prieš mirtį, nors po kelių … …

Aprašymas: Širvintų parapija –

Raktažodžiai:   Širvintų parapija blog, Širvintų parapija

Nuorodos į kitus domenus:   sirvintuparapija.lt   biblija.lt   katalikai.lt   bernardinai.lt   sirvintos.lt