Tado Ivanausko zoologijos muziejus  www.zoomuziejus.lt

Tinklalapis: www.zoomuziejus.lt

Tekstinė tinklalapio versija:   KAUNO TADO IVANAUSKO ZOOLOGIJOS MUZIEJUS ĮGYVENDINA PROJEKTĄ BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IR KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS SRITYJE. Šiuo metu Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus įgyvendina projektą „Ventės rago ornitologinės stoties rekonstrukcija“, projekto kodas Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-015, finansuojamą pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-02-V priemonę „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Pro Ventės ragą, kuriame įsikūrusi Ventės rago ornitologinė stotis, eina Baltosios-Baltijos jūrų paukščių migracijos kelias. Esant intensyviai migracijai per Ventės ragą praskrenda iki 300 tūkst. sparnuočių per parą. Nuo įkūrimo 1929 m. Ventės rago ornitologinė [..]

Nuorodos:   www.zoomuziejus.lt   www.esparama.lt