Tinklalapis: www.

Oficiali Vilkaviškio vyskupijos svetainė: istorija ir dabartis, vyskupai ir kunigai, parapijos ir bažnyčios, kontaktai, klausimai ir atsakymai, tarnybos ir katalikų organizacijos, dokumentai, pastoracijos aktualijos, žemėlapiai, įžymybės, palaimintasis

  Parapijinės katechezės seminarai Alytuje ir Marijampolėje (2009 11 05. 19) Seminare apie Adventą ir šv. Kalėdas dalyvavo apie penkiasdešimt žmonių iš įvairių Vilkaviškio vyskupijos dekanatų. Jie klausė mokymų, žvelgdami į Švč. Mergelę Mariją kaip tikėjimo Dievo pažadais pavyzdį ir bandydami atpažinti, kokius pažadus Viešpats yra išpildęs jų pačių gyvenime, dirbo grupelėse, atliko įvairias praktines užduotis… Marijampolėje ėmė veikti naujas knygų skaitytojų klubas (2009 11 18) Vilkaviškio vyskupijos Religinio švietimo ir parapijinės katechezės centro bei Pastoracinio centro bibliotekos sukurtas skaitytojų klubas siekia burti knygos bičiulius, kad šie pasidalintų mintimis apie perskaitytas knygas. Tuo būdu norima plėsti skaitymo kultūrą ir supažindinti visuomenę su gera krikščioniško turinio literatūra… Vaikų piešinių „Dievo ženklai mano gyvenime“ konkursas Marijampolėje (2009 11 12) Renginys buvo skirtas tikybos mokymo Lietuvos mokyklose dvidešimtmečiui. Gražiausi darbai, kuriuos atrinko tikybos ir dailės mokytojai, buvo eksponuojami Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikoje… Marijampolėje prasidėjo teologijos žinių pagilinimo metai (2009 11 08) Pirmajame susitikime kalbėjo prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Jis pristatė teologiją kaip mokslą, besiremiantį Dievo Apreiškimu, siekiantį apmąstyti Dievo žodį bei suprasti jo reikšmę, jo šviesoje duoti atsakymus į giliuosius gyvenimo prasmės klausimus… Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ naujųjų mokslo metų pradžia (2009 10 27) Šeštasis instituto veiklos sezonas prasidėjo kunigystės temai skirtu susitikimu, kurį pravedė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Buvo peržvelgtos kai kurios popiežiaus Benedikto XVI laiško pradedant Kunigų metus bei kitų dokumentų mintys… Mokymai Vilkaviškio vyskupijos karitiečiams (2009 09 18 – 10 20) Garliavoje, Šakiuose, Lazdijuose ir Vilkaviškyje Caritas savanoriams surengti seminarai apie kančios, vienatvės, baimės problemas ligoje ir senatvėje, slaugančiojo santykį su sergančiuoju, okultinių praktikų pasekmes ir jų gydymą.. […]
Tinklalapio nuorodos:     katalikai.lt   vilkaviskis.lcn.lt   www.kit.lt