Tinklalapis: www.

Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos, bažnyčios svetainė

| katalikai.lt | Kauno arkivyskupija | Kauno I dekanatas | | english | polski | | Kontaktai | Medis | Nuorodos | Aktualu Skelbimai Naujienos Klebono žodis Evangelijos žinios jubiliejus Bažnyčios remontas Sakramentai Krikštas Sutvirtinimas Sutaikinimas ir Eucharistija Pamaldos ir atlaidai Kontaktai Parama Ekskursijos Parapija Dvasininkai Buvę dvasininkai Pastoracinė taryba Ekonominė taryba Liturgijos grupės Ministrantai Adorantės Šv. Rašto skaitovai Procesijos dalyviai Chorai Sumos choras Jaunimo choras „SongDeo“ Jaunimo šlovinimo grupė Lenkų choras Katechezė Tikybos mokymas Caritas Parapijos Caritas Dienos centras „Vaikų stotelė“ Grupės ir bendrijos Nazareto šeimų grupė Jaunimo šlovinimo grupė Neokatechumenų kelias Marijos legionas Sveikatingumo sekcija Sakralinio meno studija Asociacija „Kauno Karmelitų bendruomenė“ Kita sielovada Ligonių sielovada Sielovada laisvės atėmimo įstaigose Teritorija Statistika Rėmėjai Istorija ir dailė Bažnyčios istorija Karmelitai Kaune Architektūra ir šventorius Išorės tapyba Šventoriaus koplytėlė Bažnyčios vidus ir meno vertybės Karmelitų Dievo Motina Ikonografinė programa Šv. Teresė Avilietė Šv. Kryžiaus Jono altorius Kryžiaus kelias Freskų katechezė Apreiškimas Švč. M. Marijai Piemenėlių pasveikinimas Jėzaus Kristaus Prisikėlimas Vakarienė Emause Šv. Tomas Nepatiklusis Šventosios Dvasios Atsiuntimas Raktų įteikimas šv. Petrui Šv. Pauliaus pašaukimas Elijo ėmimas į dangų ugnies vežimu Keturi Evangelistai Evangelistas Matas Evangelistas Morkus Evangelistas Lukas Evangelistas Jonas Dievas Tėvas Angelai Šv. Mišios Sekmadieniais      8.30 val. (lenkų kalba)      9.45 val. – katechezė      10 val. (gieda jaunimo grupė)      11.30 val. (gieda sumos choras)      18 val. Šiokiadieniais 8 ir 18 val. Šeštadieniais 10 ir 18 val. Kitos pamaldos » SKELBIMAI Lapkričio mėn. 29 d., sekmadienį, prasideda Adventas. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Šventinami kalėdaičiai. 9.30 val. giedamos Marijos valandos. 11.30 val. Šv. Mišiose giedos liaudiško giedojimo grupė „Dangaus lelija“ (vadovė Nijolė Grivačiauskienė).  Pagalba jauniems tėvams  Lietuvos Caritas vaikų dienos centras „Vaikų stotelė“ nuo 2009 lapkričio mėn. pradeda vykdyti Europos Struktūrinio Fondo finansuojamą projektą „Modernus bendruomeninis šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“. Mūsų bažnyčioje platiname žurnalą „Artuma“, Naująjį Testamentą, „Šiluvos žinią“, naują „Katalikų giesmyną“ bei kitus leidinius. […]
Tinklalapio nuorodos:     katalikai.lt   kaunas.lcn.lt   www.karmelituparapija.lt   www.caritas.lt   validator.w3.org   jigsaw.w3.org   www.kit.lt