Kėdainių šv. Juozapo parapija

Tinklalapis: www.

Kėdainių šv. Juozapo parapija

Parapija Skelbimai Šv. Mišių tvarka Kontaktai Nuotraukos Nuorodos Video Šv. Mišių tvarka Sekmadieniais 8.00 val. šv. Mišios.Melsimės už gyvuosius ir mirusiuosius, 10.00 vai. Votyva. Melsimės už gyvuosius ir mirusiuosius 12.00 val. Suma. Melsimės už parapiją.(pirmąjį mėn. sekmadienį už geradarius, antrąjį mėn. sekmadienį už parapijos ir bažnyčios darbuotojus). Pirmadieniais nėra Antradieniais 8.00 ir 18.00 val. Trečiadieniais 8.00 ir 18.00 val. Ketvirtadieniais 8.00 ir 18.00 val. Penktadieniais 8.00 ir 18.00 val. Šeštadieniais 10.00 ir 16.00 val. Ketvirtadieniais ligoninės koplyčioje 15 val. aukojamos šv. Mišios. (Ligoninės adresas: Budrio g. 5, Kėdainiai) Gegužės menesį 18 val. vyksta gegužinės pamaldos. Prieš šv. Mišias 17.45 val.giedama Švč. M.Marijos litanija Birželio mėnesį 18 val. vyksta birželinės pamaldos. Prieš šv. Mišias 17.45 val. giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija. Spalio mėnuo – rožinio mėnuo, Prieš šv. Mišias 17.30  val. bažnyčioje kalbamas rožinis. Šv. Mišių tvarka Kėdainių dekanato bažnyčiose Kontaktai Kėdainių šv. Juozapo bažnyčia: Radvilų g. 10, Kėdainiai LT – 57258   Raštinė: Radvilų g. 10. Kėdainiai LT – 57258 Raštinės el. paštas: kedainiaijuozapas@kaunas.lcn.lt Raštinės darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais: 9.00 – 17.00 val. Tel.: 8 – 347 – 60962 El. paštas: gpuras@centras.lt – dekanas, parapijos klebonas Kėdainių šv. Juozapo parapija ŠVENTASIS Juozapas Šiam teisuoliui iš Dovydo giminės teko Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus tėvo vaidmuo. Jėzus vadino save Juozapo sūnumi ir klausė jo kaip tikro tėvo. Bažnyčia ypač gerbia Juozapą kaip globėją, nes pats Dievas paskyrė jį savo šeimos sergėtoju. 1859 m. sausio 30 d. Pijus IX įteisino nuolatinį jo kultą, o 1870 m. gruodžio 8 d. savo dekretu Quemadmodum Deus paskelbė jį Visuotinės Bažnyčios globėju. Kaip paplitęs Juozapo kultas […]
Tinklalapio nuorodos: