Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika

Tinklalapis: www.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios pogrindžio spauda : Kronika , Aušra ir TTGKK dokumentai

Į viršų                                    Kronikos Apžvalga 1 Tomas Nr. 1-7 2 Tomas Nr. 8-15 3 Tomas Nr. 16-22 4 Tomas Nr. 23-31 5 Tomas Nr. 32-39 6 Tomas Nr. 40-49 7 Tomas Nr. 50-59 8 Tomas Nr. 60- 67 9 Tomas Nr. 68-75 10 Tomas Nr. 76-81 11 Tomas Pavardės, vietovės Aušra ir TTGKK TTGKK Aušra I t. 1 – 5 Aušra II t. 6 – 10 Aušra III t. 11 -1 5 Aušra IV t. 16 – 20 Aušra V t. 21 – 25 Aušra VI t. 26 – 30 Aušra VII t. 31 – 35 Talkininkai Sigitas Tamkevičius Jonas Boruta Bendradarbiai Rėmėjai Apie J.Zdebskį… Knyga lenkų k. Apie Kroniką… H. Bradūno poezija Internete Knyga apie… – in English – Italiano – Deutsch – Español – Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika "LKB Kronika" Parašė SIGITAS TAMKEVIČIUS    Vietoj įžangos    Pradėjau mokytis Kauno Kunigų seminarijoje dar Chruščiovo metais, 1955. Tikriausiai pasisekė, nes tuo laiku niekas manęs neverbavo būti šnipu, niekas nieko nereikalavo, ko neišpildęs būčiau turėjęs palikti Seminariją. Trečiais metais buvau paimtas į sovietinę armiją ir sugrįžęs neradau to, ką buvau palikęs: buvo pasikeitusi ne tik Seminarijos vadovybė, bet ir jos dvasia. Vietoj kan. Kazimiero Žitkaus (Vinco Stonio) rektoriumi buvo kun. Vaclovas Lapė. Mane stebino kai kurie klierikai, kurie agitavo, jog nereikia melstis. Kai 1961 m. vasarą buvau iškviestas į Lazdijų rajono pasų skyrių, o iš čia nuvežtas į KGB skyrių, kur saugumietis "Jonas" primygtinai įkalbinėjo "draugauti", tada supratau, kas sujaukė Seminarijos dvasią. Nors kruvinas stalinizmo laikotarpis tolo į praeitį, bet virš Tėvynės ir Bažnyčios rinkosi vis tirštesni debesys. Neklystanti ir neklaidinanti kompartija mums planavo šviesią ateitį, kuriai trukdė tautiškumas ir religija. Skaityti daugiau…   Viešpatie, kok […]
Tinklalapio nuorodos:     www.lkbkronika.lt   www.kretingospranciskonai.lt   www.go-windows.de