Tinklalapis: www.

 paremk ar prisijunk! |pateik pasiūlymą! |naujausios talkos |trumpai apie Piliečių Santalką Sueiga |Taryba |Etikos komisija |Santalkos naujienos |Santalkos fondas |Kontaktai trumpai apie Piliečių Santalką Santalkos deklaracija Lietuva ištikta krizės. Atotrūkis tarp piliečių ir valstybės didėja. Menkai organizuota visuomenė neįstengia kontroliuoti valdžios. Valdžioje įsitvirtinusios grupuotės vis labiau savinasi valstybę, pamindamos Konstitucijos nuostatas, skelbiančias, jog suverenitetas priklauso Tautai, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Nomenklatūra, užuot sunykusi kaip okupacijos atgyvena, atsinaujina ir stiprėja. Ji kuria demokratinės valstybės regimybę, primeta visuomenei savo taisykles ir kompromituoja demokratinę tvarką. Nomenklatūra tampa galingesnė už įstatymą. Tai kelia pavojų mūsų visuomenės, mūsų tautos ir Lietuvos Respublikos savarankiškumui. Visas tekstas Santalkos nuostatai Piliečių Santalka (toliau – Santalka) – neformalus piliečių ir pilietiškų organizacijų tinklas, siekiantis sukurti teisingą, piliečių orumą saugančią valstybę, pašalinti kliūtis, trukdančias piliečiams būti savo valstybės šeimininkais, užtikrinti valdžios pilietinę priežiūrą, įgyvendinti esmines pertvarkas valstybės valdymo, savivaldos, teisėtvarkos, švietimo, mokslo bei socialinės saugos srityse, įtvirtinti Konstitucijos principus valstybės gyvenime. Visas tekstas Santalkos Veiklos strateginės kryptys Siekdama įgyvendinti Piliečių Santalkos Deklaracijos principus ir siekius Santalkos Sueiga patvirtino savo veiklos strategines kryptis. Visas tekstas Santalkos Taryba Santalkos Tarybos pimininkas – Andrius Navickas, vicepirmininkai – Gintė Damušytė, Jonas Kronkaitis, Darius Kuolys ir Vaiva Žukienė. Plačiau Piliečių Santalka | Šv. Ignoto g. 5, Vilnius | el. paštas: info@santalka.lt   […]
Tinklalapio nuorodos: